Een blockchain, is een groeiende lijst van records, blocks genaamd, die met cryptografie zijn verbonden. Elk blok bevat een cryptografische hash van het vorige blok, een tijdstempel en transactiegegevens (doorgaans weergegeven als een Merkle-boom).

 

Door het ontwerp is een blockchain bestand tegen wijziging van de gegevens. Het is "een open, gedistribueerd grootboek dat transacties tussen twee partijen efficiënt en op een verifieerbare en permanente manier kan vastleggen". Voor gebruik als een gedistribueerd grootboek wordt een blockchain doorgaans beheerd door een peer-to-peer-netwerk dat zich collectief houdt aan een protocol voor communicatie tussen knooppunten en het valideren van nieuwe blokken. Eenmaal geregistreerd, kunnen de gegevens in een bepaald blok niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd zonder wijziging van alle volgende blokken, wat consensus van de netwerkmeerderheid vereist. Hoewel blockchain-records niet onveranderlijk zijn, kunnen blockchains door het ontwerp als veilig worden beschouwd en illustreren ze een gedistribueerd computersysteem met hoge Byzantijnse fouttolerantie. Decentrale consensus is daarom geclaimd met een blockchain.

Een blockchain bevat en registreert data in een peer-to-peer netwerk. Elke deelnemer kan de data inzien en verifiëren of afwijzen met gebruik van consensus-algoritmen. De goedgekeurde data wordt in de database ingevoerd als een verzameling 'blokken' en opgeslagen in een chronologische 'keten' die niet kan worden gewijzigd.

In simpele woorden een gedistribueerd grootboek is een database met transacties die wordt gedeeld en gesynchroniseerd tussen meerdere computers en locaties, zonder dat het grootboek ergens centraal wordt beheerd. Elke partij heeft hetzelfde exemplaar van het grootboek. Dat exemplaar wordt bijgewerkt zodra er gegevens aan worden toegevoegd. 

Smart contracts zijn zelfgegenereerde overeenkomsten op basis van blockchaintechnologie. Ze zetten automatisch acties of betalingen in gang zodra aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In de nabije toekomst maken smart contracts gebruik van realtime informatie, zoals GPS-data van assets, om zo een gebeurtenis in gang te zetten, zoals de overdracht van een eigendom.

Er zijn momenteel 4 typen blockchains: Consortium blockchains, Semi-private blockchains, Private blockchains en Publieke blockchains. Het consortium het meest gangbare model voor bedrijven.

BLOCKCHAIN

LEDGER-KOPEN-CRYPTO-WALLET.png

Voordelen van de blockchain:

  • Minder tussenpartijen - Blockchain is een peer-to-peernetwerk. Dat maakt het een stuk minder afhankelijk van tussenpartijen als banken, advocaten en brokers.

  • Snellere processen - Blockchain versnelt de afwikkeling van processen waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Bovendien is het doorvoeren van transacties niet langer verbonden aan kantooruren.

  • Transparantie - Info in blockchains is zichtbaar voor alle deelnemers en kan niet worden gewijzigd. Dat vermijdt risico's en sluit fraude uit. En zo neemt het vertrouwen toe.

  • Rendement - Gedistribueerde grootboeken bieden snel rendement omdat bedrijven eenvoudigere, efficiëntere en meer winstgevende processen kunnen ontwikkelen.

  • Beveiliging - De blockchain is gedistribueerd en versleuteld. Dat maakt het moeilijk om de omgeving te hacken.

  • Automatisering - Blockchain is programmeerbaar. Daardoor kunnen organisaties acties, gebeurtenissen en betalingen automatisch in gang zetten zodra er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Er zijn momenteel 4 typen blockchains:

  1. Consortiumblockchain - In een consortiumblockchain beheert een vooraf geselecteerde groep - bijvoorbeeld een groep grote bedrijven - het consensusproces. Het recht om de blockchain te lezen en transacties in te dienen kan openbaar zijn, of enkel voorbehouden aan de deelnemers. Consortiumblockchains worden beschouwd als blockchains met toegangsrechten en zijn de meest geschikte blockchains voor bedrijven. 

  2. Semi-private blockchain - Het beheer van een semi-private blockchain ligt bij één bedrijf. Dat bedrijf kan elke (willekeurige) gebruiker toevoegen aan het netwerk, zolang die gebruiker maar voldoet aan vooraf vastgestelde criteria. Deze blockchain met toegangsrechten is niet echt gedecentraliseerd, maar het is wél aantrekkelijk voor business-to-business gebruik en overheidstoepassingen.

  3. Private blockchain - Bij private blockchains bepaalt slechts één organisatie wie ze kan lezen, transacties kan indienen, en kan deelnemen aan het consensusproces. Deze blockchains zijn 100% gecentraliseerd en nuttig als sandbox-omgeving, maar niet voor daadwerkelijke productie.

  4. Publieke blockchain - Iedereen kan publieke blockchains lezen, er transacties naartoe zenden en deelnemen aan het consensusproces. Deze blockchains werken zonder toegangsrechten. Elke transactie is openbaar en gebruikers kunnen anoniem blijven. Bitcoin en Ethereum zijn bekende voorbeelden van publieke blockchains.