DeFi

Decentralized Fianace (DeFi) is een op blockchain gebaseerde vorm van financiering

die niet afhankelijk is van centrale financiële tussenpersonen zoals makelaars, beurzen of

banken om traditionele financiële instrumenten aan te bieden, maar in plaats daarvan

gebruik maakt van smart contracts op blockchains.

 

Met DeFi-platforms kunnen mensen geld

lenen of lenen van anderen, speculeren op prijsbewegingen op een reeks activa met behulp van derivaten, cryptocurrencies verhandelen, zich verzekeren tegen risico's en rente verdienen op spaarrekeningen.

Sommige DeFi-toepassingen bevorderen hoge rentetarieven, maar brengen een hoog risico met zich mee.

 

Decentralized Finance zorgt voor een enorme innovatie in de toepassing van de blockchain. Ieder met een internetverbinding en een ondersteunde wallet kan met DeFi applicaties communiceren. Bovendien hoeft er vaak niet vertrouwd te worden op tussenpersonen.

 

Een liquiditeitspool is een verzameling fondsen die zijn vergrendeld in een smart contract. Liquiditeitspools worden gebruikt om gedecentraliseerde handel, kredietverlening en nog andere functies aan te bieden die we later verder zullen behandelen. Een liquidity pool is in feite is het een smart contract waar geld op staat. In ruil voor het leveren van liquiditeit aan de pool, ontvangen de LP's een beloning. 

 

 

 

Er zijn verschillende manieren om passief geld te verdienen met je crypto. 

 

De meest gebruikte methodes gaan we in dit stuk met je doornemen:

 

Liquidity provider

Liquiditeitspools vormen de fundering van veel decentralized exchanges (gedecentraliseerde beurzen) (DEX), zoals Uniswap, SushiSwap, Curve en Pancakeswap. Gebruikers die liquidity providers (LP) worden genoemd, voegen twee tokens van gelijke waarde toe aan een pool om een markt te creëren. In ruil voor het beschikbaar stellen van hun geld, verdienen ze een vergoedingen voor de transacties die in hun pool plaatsvinden, die gelijk is aan hun aandeel aan totale liquiditeit.

 

Voor meer informatie over Liquidity Providing - KLIK HIER.

 

Staking

Staking houdt in dat je geld in een cryptowallet bewaard om de beveiliging en de werking van een blockchain netwerk te ondersteunen. Staking is dus het vastzetten van cryptocurrencies waarvoor je vervolgens beloningen ontvangt.

Vaak kan je de coins rechtstreeks vanuit je crypto-wallet staken. Exchanges bieden ook steeds vaker staking-services aan bij hun gebruikers.

 

Voor meer informatie over de beste plekken of coins om te staken - KLIK HIER.

Yield-Farming

Yield-Farming is een manier waarop er rendement verdiend kan worden met cryptocurrencies door gebruik te maken van toestemmingsloze liquiditeitsprotocollen. Yield farming (liquidity mining), is een manier om opbrengsten te genereren door cryptocurrencies vast te zetten, Je ontvang rendement!

 

Het lijkt op staking, alleen een stuk ingewikkelder. Vaak wordt er gebruikgemaakt van zogenaamde liquiditeitsverleners (liquidity providers, LP's) die geld toevoegen aan liquidity pools. Sommige liquidity pools betalen hun beloningen in verschillende tokens. Deze tokens kunnen vervolgens in andere liquidity pools worden gestort om daar weer beloningen te verdienen etc. Zo ontstaan er complexe strategieën. Yield farming is niet eenvoudig en als je niet weet wat je aan het doen bent, heb je veel kans dat je geld verliest. 

 

Hoog risico, hoge beloning". Bij Yield Farming is dit zeker het geval.  Er zijn verschillende risico's, je onderpand kan geliquidieerd worden, liquidatierisico's, impermanent loss zijn allemaal zaken waar boeren zich bewust van moeten zijn en waartegen ze voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Verder zijn smart contracts een risico. In DeFi worden veel ingewikkelde protocollen gebouwd door teams met een budget en tijdsdruk, de kans dat er bugs in de smart contract kunnen zitten, is daardoor hoog.

 

Lending

DeFi-leningsplatforms zijn volledig gedecentraliseerd en transacties worden afgehandeld door code in plaats van door mensen. Op diensten zoals bijvoorbeeld Aave en Compound gebruiken smart contracts algoritmen en protocollen om uitbetalingen van leningen te automatiseren.

 

Iedereen heeft toegang tot de protocollen op een gedecentraliseerd financieringsplatform, waardoor ze volledig transparant zijn, omdat niets op de blockchain kan worden verborgen. In tegenstelling tot CeFi-platforms is er geen tussenpersoon of financiële toezichthouder, wat betekent dat je geen verificatieproces zoals KYC hoeft te doorlopen. De DeFi-rentetarieven voor crypto-leningen zijn vaak gering in vergelijking met wat gecentraliseerde rivalen kunnen bieden.

Dankzij smart contracts hoeft een gebruiker alleen maar de lening aan te vragen en vervolgens de crypto die hij als onderpand wil gebruiken naar een specifieke wallet te sturen die is gekoppeld aan het uitleenplatform.

 

Je kunt op veel platforms crypto lenen maar op diezelfde platformen kan je ook crypto uitlenen en daar ontvang je dan rente over. Bekendere lending platforms zijn BlockFi, Aave en Compound.

PASSIEF INKOMEN